26 Νοε 2012

κριτήριο - κλωνοποίησηΑ.  ΚΕΙΜΕΝΟ
          Αφού διαβάσετε το κείμενο των σελίδων 354 - 356 του βιβλίου «θεματικοί κύκλοι» με τίτλο «η ψευδής κληρονομιά της Ντόλη», να το αποδώσετε περιληπτικά χωρίς να ξεπεράσετε σε έκταση τις εικοσιπέντε σειρές.
                                                                                                        μονάδες 25Β.  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ


Β. 1.       Το κείμενο είναι άρθρο και δημοσιεύθηκε στο περιοδικό “Time”. Υποθέστε ότι είστε ο συγγραφέας και σας ζητείται να  μετασχηματίστε το κείμενο σε μορφή επιστολής, την οποία θα  αποστείλετε στο ίδιο περιοδικό. Η έκτασή της δε θα υπερβαίνει τις δεκαπέντε σειρές.
                                                                                                  Μονάδες 10


Β. 2.       Να σχολιάσετε τη συλλογιστική πορεία του συγγραφέα στην τρίτη παράγραφο. (Το κλωνοποιημένο…δίδυμα)         

                                                                                                   Μονάδες 5


Β. 3.       Εξηγήστε με ποιους τρόπους επιτυγχάνεται η συνοχή των παραγράφων 5 έως 8. (Καθένας ... από κακή τύχη;)             
                                                                                                                        Μονάδες 5


Β. 4.       Να ετυμολογήσετε τις παρακάτω λέξεις, οι οποίες απαντώνται στο κείμενο και στη συνέχεια να τις αντικαταστήσετε με ισοδύναμες νοηματικά λέξεις ή φράσεις :
αναπαραγωγής, κλωνοποίηση, (α΄ παράγραφος )
προσδοκίες                                 (ε΄ παράγραφος )
ανύπαντρου, περιβάλλον           (στ΄ παράγραφος )
                                                                                                   Μονάδες 5


Γ.           Με αφορμή τον επίλογο του κειμένου, γράψτε ένα άρθρο μέχρι πεντακοσίων λέξεων, το οποίο θα δημοσιευθεί στο περιοδικό «επιστήμη και Ζωή», και θα αναφέρεται στις πιθανές θετικές χρήσεις της κλωνοποίησης στο χώρο της ιατρικής αλλά και για τα νομικά, ηθικά και επιστημονικά πλαίσια, που θεωρείτε απαραίτητα, ώστε αυτές να καθορίζονται με ασφάλεια.
                                                                                                   Μονάδες 50


Δεν υπάρχουν σχόλια: