18 Σεπ 2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ - ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣΠΕΡΙΛΗΨΗ

1.  ΤΙ ΕΙΝΑΙ;  η απόδοση ενός κειμένου με περιεκτικό και συνοπτικό τρόπο, όπου παρατίθενται τα ουσιώδη και παραλείπονται τα επουσιώδη.


2.      ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

     I.        ανάγνωση ολόκληρου του κειμένου
   II.        επισήμανση θεματικού κέντρου (αυτό γίνεται από τον τίτλο, τον πρόλογο, τον επίλογο, τις παραγράφους…)
  III.        σημειώνουμε σε κάθε παράγραφο : θεματική πρόταση, ουσιώδη
 IV.        αναπτύσσουμε τις σημειώσεις σε συνεχή λόγο με χρήση συνδετικών λέξεων


3.      ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

     i.        ξεκινούμε με τις φράσεις : «ο συγγραφέας/δοκιμιογράφος/αρθρογράφος… αναφέρει, τονίζει, υποστηρίζει…  + το θεματικό κέντρο ή το κείμενο αναφέρεται… + το θεματικό κέντρο)
(π.χ.  στις πανελλαδικές του 2012 θα ξεκινούσαμε : ο συγγραφέας αναφέρεται [u1] στα μοναδικά χαρακτηριστικά της ελληνικής τέχνης. [u2] 

    ii.        χρησιμοποιούμε συνδετικές λέξεις ή φράσεις και συνδέουμε την πρώτη περίοδο με τη δεύτερη, η οποία αποτελεί την απόδοση της πρώτης παραγράφου.
(π.χ.  ο συγγραφέας αναφέρεται στα μοναδικά χαρακτηριστικά της ελληνικής τέχνης. Υπογραμμίζει[u3]  πώς διακρίνεται για την εναγώνια προσπάθεια του δημιουργού να μετουσιώσει τον υλικό κόσμο σε πνευματική δημιουργία[u4] 

   iii.        ακολουθούμε την ίδια διαδικασία για τις επόμενες παραγράφους. (και οι πλαγιότιτλοι μπορούν να βοηθήσουν!!!)

  iv.        σε συνεχή λόγο αναπαράγουμε το αρχικό κείμενο φροντίζοντας να είμαστε στο πνεύμα του κειμένου.


 [u1]το ξεκίνημα

 [u2]το θεματικό κέντρο

 [u3]συνδετική λέξη

 [u4]απόδοση α΄παραγράφου

Δεν υπάρχουν σχόλια: