18 Σεπ 2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣΠ Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Η περίληψη είναι η συνοπτική απόδοση ενός προϋπάρχοντος κειμένου με την οποία επιδιώκεται :
·        η κατανόηση του κειμένου
·        η πληροφόρηση των άλλων
·        η διάκριση του αναγκαίου από το περιττό
·        η δόμηση νέου κειμένου με συνεκτικότητα και          περιεκτικότητα.

Αξιολογείται :
·        το περιεχόμενο
·        η γλώσσα και το ύφος
·        η δομή του περιληπτικού κειμένου

Το περιεχόμενο της περίληψης
Θετικά στοιχεία θεωρούνται:
Ø η σύλληψη του νοηματικού κέντρου του κειμένου
Ø η επιλογή των σημαντικών πληροφοριών - ιδεών
Ø η πληρότητα κατανόησης του κειμένου

Αδυναμίες θεωρούνται :
Ø αδυναμία κατανόησης ή απόκλιση από το νοηματικό κέντρο
Ø επιλογή δευτερευουσών ιδεών - πληροφοριών
Ø η μερική κατανόηση του κειμένου

Η γλώσσα και το ύφος της περίληψης
Θετικά στοιχεία θεωρούνται:
Ø η χρήση κατάλληλου ύφους για τη συγκεκριμένη μορφή κειμένου
Ø η ικανότητα πύκνωσης - συρρίκνωσης κειμένου
Ø η ορθή χρήση γλώσσας (ορθογραφία, στίξη, σύνταξη, λεξιλόγιο)
Αδυναμίες θεωρούνται :
Ø άσκηση άμεσης ή έμμεσης κριτικής ή σχολιασμός του κειμένου
Ø αυτούσια μεταφορά λέξεων και φράσεων
Ø αποκλίσεις από γραμματικοσυντακτικούς κανόνες

Σημαντική πληροφορία : Στο μάθημα της Έκθεσης - Έκφρασης η περίληψη έχει πληροφοριακό χαρακτήρα και είναι προτιμότερο να ξεκινά η εισαγωγή της με αναφορά στο συγγραφέα ή στο κείμενο (δες σχολικό εγχειρίδιο Β΄ τεύχος, σελ. 264)

Δεν υπάρχουν σχόλια: