17 Σεπ 2012

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΗΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΝΕΩΝΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΝΕΩΝ
Επειδή οι νέοι είναι οργανικό μέλος του κοινωνικού συστήματος, μπορούμε να ισχυριστούμε πως τα προβλήματα της κοινωνίας είναι και προβλήματα των νέων και αντίστροφα.

Τα σοβαρότερα προβλήματα είναι:
 • Αδιαφορία για τις ανθρωπιστικές αξίες,.
 • Η καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος.
 • Η φτώχεια και η οικονομική εξαθλίωση κοινωνικών κατηγοριών και λαών ολόκληρων.
 • Το αναχρονιστικό, σε πολλές περιπτώσεις, σύστημα πολιτικής οργάνωσης και διακυβέρνησης των σύγχρονων κοινωνιών.
 • Φαινόμενα κοινωνικής αναλγησίας, όπως ανασφάλεια, ελλιπής περίθαλψη, απαιδευσία, κοινωνικές ανισότητες και διακρίσεις, ανεργία και απάνθρωπη εργασία.
Απόρροια των προβλημάτων αυτών είναι και τα προβλήματα που εμφανίζονται με ιδιαίτερη οξύτητα για τους νέους.
 • Το πρόβλημα της ουσιαστικής παιδείας.
 • Οι εντατικοί ρυθμοί ζωής, για να είναι συνεπείς σε πολλές υποχρεώσεις με τις οποίες είναι επιφορτισμένοι, τους προξενούν άγχος και περιορίζουν δραματικά τον ελεύθερο χρόνο και την ψυχαγωγία τους.
 • Η επαγγελματική αποκατάστασή τους.
 • Ο σωστός προσανατολισμός τους, επειδή λείπουν ή έχουν κλονιστεί αξίες, οράματα και ιδανικά.
 • Η ομαλή ένταξή τους στην κοινωνία.
 • Τα προβλήματα στις σχέσεις τους με τους μεγαλύτερους.
 • Τα ναρκωτικά, η εγκληματικότητα, η διαφθορά.
Λόγοι για τους οποίους ορισμένοι νέοι εκτρέπονται σε βίαιες και αντικοινωνικές ενέργειες ( εγκληματικότητα, χουλιγκανισμός, εξτρεμισμός )
 • Η αδυναμία της οικογένειας να διαπαιδαγωγήσει και να καθοδηγήσει σωστά τους νέους ανθρώπους.
 • Το σχολείο, που δεν εμπνέει αρχές και οράματα και δε στρέφει το ενδιαφέρον των νέων σε δημιουργικούς σκοπούς.
 • Η τηλεόραση με τα πρότυπα βίας, εγκληματικότητας και ανηθικότητας που προβάλλει.
 • Ο καταναλωτισμός και η επιδίωξη, με κάθε τρόπο, του ευδαιμονισμού.
 • Η ανεργία και η διάψευση προσδοκιών που συνεπάγεται. .
 • Η ένταξή τους σε περιθωριακές ομάδες..
 • Οι σύγχρονες μορφές παθητικής ψυχαγωγίας υποθάλπουν τη βιαιότητα, π.χ. η παρακολούθηση ποδοσφαιρικών αγώνων.
 • Οι κοινωνικές ανισότητες, διακρίσεις και αδικίες.
 • Οι πιεστικές συνθήκες διαβίωσης στις μεγαλουπόλεις, που δε δίνουν ευκαιρίες για διέξοδο και εκτόνωση της νεανικής ενεργητικότητας
 • Ο αποκλεισμός των νέων από πολιτικές δημοκρατικές διαδικασίες, καθώς πολλές αποφάσεις, οι οποίες μάλιστα τους αφορούν, παίρνονται ερήμην τους.
 • Ο φανατισμός και η μισαλλοδοξία των νέων που είναι ενταγμένοι σε ομάδες.
Πώς μπορούν οι νέοι να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα προβλήματά τους.
 • Να σταθούν απέναντι στα προβλήματα με αποφασιστικότητα και ενεργητικά, όχι παθητικά και μοιρολατρικά.
 • Αποκτώντας γνώσεις.
 • Με σκληρή δουλειά.
 • Συνεργαζόμενοι, θέτοντας κοινούς στόχους και συντονίζοντας τις δυνάμεις τους για την εκπλήρωση των στόχων αυτών.
 • Σεβόμενοι τις ηθικές αξίες, τις αρχές και τους νόμους της πολιτείας μας.
 • Με την ενεργό συμμετοχή τους στα κοινά και την ενίσχυση του δημοκρατικού πολιτεύματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: