17 Σεπ 2012

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΗΣ - ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ


ορισμός
         Είναι ο σεβασμός και η αγάπη προς την αξία “άνθρωπος”, που πρέπει να υποστηρίζουμε και να περιβάλλουμε με στοργή.

     ιστορική αναδρομή
     Στην ιστορική του διάσταση ο όρος συνδέεται με το πνευματικό κίνημα που συντελέστηκε στην Ευρώπη την εποχή της Αναγέννησης και συνδέεται με τη θεώρηση της αρχαίας ελληνικής σκέψης, με άλλα λόγια της κλασικής αρχαιότητας. Πρόκειται για ένα ξανακοίταγμα  των κλασικών ιδεών και αξιών, για μια συνειδητή αναβίωσή τους, που συνδυάζεται με απαλλαγή από θρησκευτικές προκαταλήψεις  και αναστολές που αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα της σκέψης. Στόχος του ανθρωπισμού ή ουμανισμού είναι ο ίδιος ο άνθρωπος και η αξία του ως προσωπικότητα. Βάση του αποτελεί η εμπιστοσύνη  στην ανθρώπινη φύση και στις ανθρώπινες ικανότητες.
     Σήμερα ο ανθρωπισμός συνδέεται οπωσδήποτε με την αξία του ανθρώπου και προϋποθέτει το σεβασμό στην ανθρώπινη προσωπικότητα και δράση. Ο όρος στην ειδικότερη σημασία του μπορεί να δηλώσει την τελειοποίηση του ανθρώπου και την εξύψωσή του σε ιδανικό τύπο με σωματική και πνευματική αγωγή. Όπως ο ανθρωπισμός της Αναγέννησης συνέβαλε σημαντικά στην κοινωνική πρόοδο και εξέλιξη, αφού έφερε στο φως βασικές αξίες, αρχές και αντιλήψεις που αποτελούν τη βάση των φυσικών επιστημών και των εφαρμογών τους ως σήμερα έτσι και ο σύγχρονος ανθρωπισμός σε συνδυασμό με τα ανθρωπιστικά κινήματα  είναι ιδιαίτερα  σημαντικός για την εποχή μας.

     ανθρωπισμός και σχέση με άλλες έννοιες
     Με την έννοια του ανθρωπισμού συνδέονται αξίες όπως η αγάπη, η καλοσύνη, η δικαιοσύνη, η ελευθερία, η φιλία, η συνεργασία, η  ανιδιοτέλεια,  η αλληλοβοήθεια (η συνεργασία), η δημοκρατία, η αξιοκρατία, η πολυφωνία (πλουραλισμός), η ισότητα, η εθνική ανεξαρτησία, η ειρηνική συνύπαρξη των λαών, η διεθνής συνεργασία, η αλληλεγγύη…


     Είναι απαραίτητος σήμερα;

1. H μονομερής ανάπτυξη του υλικού πολιτισμού έναντι του ηθικού/ πνευματικού.

2. η θεοποίηση της ύλης και των καταναλωτικών αγαθών.
3. η απαξίωση του συνανθρώπου (κυριαρχία του “έχειν”) και όχι του “είναι”

4. η έλλειψη ιδανικών και η απόρριψη αξιών (αγάπη, καλοσύνη…).

5. η κυριαρχία της ατομικότητας και του εθνικισμού.

6. η έλλειψη πνευματικού υποβάθρου.

7. η εκμετάλλευση, η βία, οι κοινωνικές αδικίες και η αδιαφορία απέναντι στα κοινωνικά προβλήματα.Αν επικρατήσει, τι θα κερδίσουμε;

1ώριμες, ολοκληρωμένες, ηθικές προσωπικότητες. Βάση υγιούς κοινωνίας.

2. υψηλές ηθικές αξίες. Καταπολέμηση κοινωνικής αδικίας, προστασία ανθρώπινων δικαιωμάτων/ τήρηση νόμων/ προϋποθέσεις  δημοκρατίας- ελευθερίας.

3. ανάπτυξη σχέσεων: φιλίας, συνεργασίας, ειρήνης μεταξύ ατόμων και λαών.

4. πρόοδος σε όλους τους τομείς επιστήμης-πολιτισμού.

5. εξισορρόπηση ηθικού-τεχνικού πολιτισμού.

Πώς μπορεί να διαδοθεί/αναπτυχθεί;

     1.      παιδεία, ανθρωπιστικά ιδεώδη.

     2.      συνείδηση αξίας του πνευματικού-ηθικού πολιτισμού.

     3.      περιφρούρηση ανθρώπινων δικαιωμάτων από πολιτεία/ καλλιέργεια δημοκρατικών φιλελεύθερων θεσμών.

     4.      ανάπτυξη διαλόγου- διπλωματικές- φιλικές σχέσεις μεταξύ λαών –παγκόσμια ειρήνη.

     5.      ευαισθητοποίηση ατόμων- εσωτερική ανανέωση – συμβολή στην καλλιέργεια και αφομοίωση των ιδεών του ανθρωπισμού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: